פסיכולוגיה אקזיסטנציאליסטיתפסיכולוגיה אקזיסטנציאליסטית היא תורה פילוסופית שהתפתחה על ידי הרעיונות המהפכנים של פילוסוף גרמני העונה לשם היידגר.
הפילוסוף הגרמני ראה בראיונו המרכזי את בן האנוש כדמות המרכזית לחייו והאחראי הראשי ובעצם היחידי לתפקודו וכביכול לאחראי על “בריאת” חייו של האדם עצמו.

פסיכולוגיה אקזיסטנציאליסטית – מה היא?

הבסיס של פסיכולוגיה אקזיסטנציאליסטית מציג את השיטה כתיאוריה שמאפשרת להציג את האדם ורצונות החופשי, מידת קיומי, כינוס בתוך עולמו , עולמו של האדם מסביב ועוד.
כמו כן, כמובן שהתאוריה של הפילוסופים הרבים מבוססת על התיאוריה הפילוסופית של הפילוסוף הגרמני היידגר.

אחד הגישות החשובות ביותר היא גישת “רצון חופשי”- גישה שאומרת כי האדם יכול לפתוח את כל האפשרויות שקיימות בעולם לזכותו, האדם יכול לבצע מעשים ולקבל אחריות למעשיו ולחייו, וזאת למרות שהאדם הוא חלק מעולם מסוים וחלק מאדמה מסוימת שאמורה להקנות לו יציבות.

גישה נוספת מציגה את גישת העולם כלפי האדם- הגישה מציגה את העולם הסובב לאדם, העולם שאמור לאפשר את כל צרכיו של האדם, לתת לו את כל האפשרויות לשלוט בעצמו, אך גישה זאת גם מתייחסת ליחסים של אותו אדם עם אותה סביבה ודרך ההתנהגות שלו עם הסביבה.

מקרים חשובים שיש להתייחס אליהם באמצעות גישה של פסיכולוגיה אקזיסטנציאליסטית

שיטות טיפול

שיטת פסיכולוגיה אקזיסטנציאליסטית היא שיטה שבדרך כלל פסיכולוג שמטפל בבעיה מנסה לדגול בשיטה בה הוא גורם לאדם להביע את עצמו בדרך הטבעית ביותר, מנסה לגרום לאדם להתייחס אך ורק להווה ולעתיד שלו, אך ורק לרגעים שמפריעים לו כעת ולפתור אותם בעצמו.
יש חשיבות רבה לקשר ישיר עם המטופל, קשר אישי ואותנטי בזמן טיפול פסיכולוגי.

חרדות

כמובן אחד התופעות הנפוצות ביותר היא חרדה וגם כחלק של פסיכולוגיה אקזיסטנציאליסטית, טיפול בחרדה הוא טיפול רצוי וחשוב, ויש הטוענים כי טיפול פסיכולוגי אקזיסטנציאליסטי עשוי להגביר חרדות.
בד”כ רופאים טוענים כי חרדה היא חלק של מערכת הגוף הבריאותית ושילוב בין בריאות למצב גופני וכדומה, בעוד פסיכולוגים טוענים כי מדובר על בריאות הנפש והתמודדות האדם עם עצמו, וכאן כמובן נכנסת לתמונה פסיכולוגיה אקזיסטנציאליסטית שהיא שיטה נוספת שתוכל לפתור בעיות רבות.