מימוש עצמי והגשמה עצמיתנראה כי במרוץ החיים המטורף איתו מתמודדים בני האדם בעידן הנוכחי, הרמה הגבוהה בהגדרת היעדים של האדם, היא מימוש עצמי.
אם נסתכל על מחקרים וממצאים מהעבר, הרי שגם בפירמידת הצרכים של מסלאו הגשמה עצמית היא בראש הפירמידה והאדם יכול להתפנות ולמלא צורך זה, רק לאחר שהשלים את יסודות הפירמידה ובהם הבטחת בטחונו הפיזי, צרכים חברתיים ועוד.

השאלה המרכזית הנשאלת באשר לסוגיית המימוש של האדם, היא צורת ההגשמה. רבים נוטים לקשור זאת בבחירת מסלול הקריירה שיהלום את הערכים והאהבות של האדם, יש שקושרים זאת בבחירת מסלול הלימודים, אך נראה שכדי לענות על מימוש עצמי יש להגשים מכלול של מטרות ומרכיבי חיים ואכן ניתן למצוא בהם, קריירה, מסלול לימודים, מבנה משפחתי, מקום מגורים ועוד.

בסופו של דבר מימוש עצמי נמדד בהתאם למדדים פנימיים של האדם, כאשר הוא חש מסופק ומרוצה מהמקום שבו הוא נמצא. יש שירחיקו ויאמרו שזוהי הגשמת תכלית האדם ומקומו בעולם.

הגשמה עצמית ומה שבדרך

נראה שבעת האחרונה, שבה מרבית בני האדם “מחויבים” לנורמות חברתיות ברורות ומסוימות, כמו סיום תואר ראשון, להנשא עד גיל 30 (פחות או יותר ובהתאם למין), יש קושי רב להגיע לרמה של הגשמה עצמית.
אם נתחיל בשלב די מוקדם עבור רוב בני האדם, אז בבחירת תחום הלימודים, הרי שלא פשוט ללכת אחרי הלב בלבד והערכים הפנימיים, יש לשקול גם שיקולי כדאיות ומניעים כלכליים, שיבטיחו הכנסה מסוימת.
אלו הם היסודות והתשתית שמאפשרים את הצעד הנוסף אל עבר ההגשמה ואל עבר מימוש עצמי.
אם כן, האם ניתן להגיע להגשמה מוחלטת ולהגיע אל דימוי עצמי חיובי בעידן הזה?, לחיות ככל העולה על רוחו של האדם?, נראה שבאופן מוחלט, התשובה היא לא, בהתאם למגבלות וחוקי יסוד בסיסיים בכל חברה מתוקנת בעולם, אך יש לשאוף להגיע לעומק ההגשמה ככל שניתן ובמסגרת החברתית והחוקתית בה מצוי האדם.

מימוש עצמי בגיל המתקדם

לאחר שהושלמה משימת הקמת התא המשפחתי וביסוסו והיציבות הכלכלית בין היתר, ניתן לראות רבים בגילאים המתקדמים ובעיקר בשלבי הפנסיה, שעושים לנפשם וכדי באמת לממש את חזונם הפנימי, כשכל חובות החיים מאחוריהם, חלקם יצאו לשוטט בעולם, חלקם יעשו הסבה מקצועית ואולי יתנדבו למען הקהילה-כל פעולה שתעשה טוב לרוחם.