חרדת ביצועהמונח חרדת ביצוע טבוע במכלול יסודות בנפש האדם ובעיקרם בביטחון עצמי ודימוי עצמי נמוכים.
אדם בעל ביטחון עצמי גבוה, ינטה לקחת על עצמו משימות, מבלי לייחס לאפשרות הכשלון שיקול רב בקבלת ההחלטה האם לקחת את המשימה עליו.
לעומת זאת מי שסובל מבטחון עצמי ירוד, גם אם יהיה מוצלח ככל שיהיה, יחשוש תמיד מלקיחת האחריות ומשימות, שמא ייכשל, ולכן השם הכולל לתופעה זו הוא חרדת ביצוע.

חרדת ביצוע עשויה להופיע ברחבת הריקודים, בהופעה מול ציבור, השתלבות בעבודה, בחיים האקדמיים ובמקומות אינטימיים יותר.
חרדת ביצוע, קשורה ביחסים החברתיים ובהתייחסות לאופי תפיסת החברה אותנו, כאן סיטואציות כמו חשש לרקוד לדוגמה, מוטות מתפיסה זו.
ישנם גם מניעים פנימיים, כמו חשש מכשלונות שמא רבב הכשלון יוצמד לאדם כל חייו.
יש אנשים שחששם מכשלונות מסרס אותם לחלוטין ומונע מהם להגיע להישגים להם הם ראויים.

אז נראה שבטחון עצמי וסוגיית חרדת ביצוע עולים בקנה אחד, אבל האם זיהוי של גורם אחד יעיד בהכרח על השני?, ברוב המקרים נראה שכן.

שיטות להתמודדות עם חרדת ביצוע

טיפול בביטחון העצמי ודימוי עצמי נמוך הוא אחד מהנושאים המבוקשים והמדוברים ביותר על ספות פסיכולוגים השונים, אם מניחים שחרדת ביצוע משתייכת לאותם מניעים נפשיים לרוב, הרי שגם בחרדה זו, מעצם הגדרתה כחרדה, מומלץ לטפל אצל גורם מוסמך -פסיכולוגים מהענפים השונים.
בעידן של מאמנים, מנטורים או כל שם אחר שבו הם ייקראו, שבו הם לקחו על עצמם לשפר את ביצועי האדם בתחומים השונים, יש שיפנו אל סיוע מקצועי שכזה גם בענייני הביצוע.

חרדת ביצוע, מעצם הגדרתה היא לא תופעה רצויה, שכן מערכת חששות לגיטימית והגיונית שמלווה כל אדם בלקיחת החלטות, כמו ההחלטה להיכנס למערכת יחסים אינטימית או לדבר מול קהל, לא יוגדרו כחרדה. אבל, אדם שנותן לחששות אלו לגבור על תהליך קבלת ההחלטות, מעבר לשיקולים הגיוניים מוסברים, נמנע מפעילות כתוצאה מחרדה, כמו האדם שבוחר לא לדבר מול קהל ללא הצדקה למשך כל חייו.

מי שחש שהוא דורך במקום ולא מעז לפרוץ החוצה, בשל חרדת הביצוע או בשל התקפי חרדה, ההוצאה לפועל, לחיות בסתר, לא לממש את הרצונות והתשוקות, וכדומה כדאי שיפנה לעזרה מקצועית והיטיב עם חייו.