הגישה הטיפולית של רולו מאי - Rollo Mayד”ר רולו מאי, פסיכולוג אמריקאי, נחשב לאבי הגישה האקזיסטנציאליסטית בארה”ב. מאי שבראשית דרכו הוכשר כפסיכואנליטיקן הושפע במהלך עבודתו כפסיכותרפיסט מהתאוריה האקזיסטנציאליסטית הארופאית ולמעשה הפיח בה רוח חיים שיישמה את רעיונותיה הפילוסופיים של גישה זו לעבודת הטיפול המעשית. עבודתו בתחום ואוסף הרחב של מאמריו וספריו תרמו רבות לשילוב גישתו הייחודית לטיפול בעבודתם של פסיכותרפיסטים רבים בארה”ב ובעולם. להלן מספר נקודות המייצגות את רעיונותיו לגבי מטרות ואופן הטיפול הפסיכולוגי בעידן המודרני.

מהלך החיים בחברה המודרנית, לפי מאי, מעמיד במבחן מתמיד את הערכים והמטרות של האדם הפרטי. השינויים שחלו בחברה במאה השנים האחרונות המעודדים תחרותיות והסתמכות על האדם הפרטי מחייב את היחיד להתאים את מערכת הערכים האישית שלו באופן שאינו מתחשב בהכרח באחר ומוביל במקרים רבים לתחושת ניכור, עוינות, ובדידות. במקרים רבים, אנשים בוחרים להתמודד עם תחושות שליליות אלו באמצעות שימת דגש על קבלתנו ע”י החברה ואימוץ גישה קונפורמית לחיים. מאי קובע כי נסיון זה לסתור את תחושת הניכור והתחרותיות ע”י מתן עדיפות ו”הצטרפות” למערכת הערכים של החברה תוך ויתור על מערכת הערכים האישית מביא בסופו של דבר לתחושת ניכור עצמית, חוסר שביעות רצון, וחוסר סיפוק אישיים.

מאי טוען כי החברה המודרנית מדגישה את ההגיון והמחשבה ורואה בהם כבעלי יכולת לפתור את כל בעיותינו. גישה זו של החברה המודרנית מונעת מאיתנו להביא לידי ביטוי את רגשותינו ותחושותינו הפנימיות ומביאה להתהוותו של פיצול בין המחשבה לרגש תוך העדפת הראשון על האחרון. הדרך המתאימה להתמודד עם קשיי החיים, לפי מאי, משלבת בין שני גורמים אלו ומאחדת אותם באופן הביטוי של אישיותנו והתנהגותנו.

מאי מייחס להתפתחות החברה בעידן המודרני את תחושותיו המתעצמות של היחיד כי הינו חסר כוח, ערך ,ויכולת אישית להתמודד ולשנות את העולם שסביבו, עולם הפועל בהשראת חברות ענק, איגודים, וממשלות “כל יכולות.” תחושת חוסר אונים זו של היחיד אל מול בעלי הכוח הגדולים בחברה תורם לתחושה האישית כי ליחיד אין שליטה ממשית על מהלך חייו, ייעודו, וגורלו. תחושת חוסר האונים האישית תורמת לאובדן נקודת המבט הבסיסית המאפיינת את האנושות והרואה בפרט בעל משמעות מהותית ונבדלת לחייו ומחבלת במימוש הפוטנציאל האישי של היחיד. מאי טוען כי שינויים אלו שחלו בחברה המודרנית והשפעתם על היחיד מביאה לעיתים קרובות לתחושת ריקנות המונעת ע”י הימצאותנו בעולם שבו אין לנו יכולת, לכאורה, להשפיע באופן מרחיק לכת על עתידנו או להשפיע עליו באופן מהותי.

גישתו של מאי לטיפול הפסיכולוגי רואה ביחיד בעל יכולת ופוטנציאל לבצע שינויים בחייו ובחיי הסובבים אותו למרות תחושת חוסר האונים המאפיינת את החיים בעולם המודרני. המטרה בטיפול האקזיסטנציאליסטי, לפי מאי, היא להפוך אנשים החשים בודדים או “ריקים” לבעלי מודעות עמוקה יותר לפוטציאל ההתפתחות והצמיחה האישית שלהם. שינוי אפשרי זה בתפיסת העולם של המטופל בא לידי ביטוי בטיפול, ראשית, ע”י קבלת המטופל כאינדיבידואל בעל סיפור חיים ופוטנציאל הייחודיים לו. לצורך השגת מטרותיו האישיות של המטופל על המטפל, לפי גישתו של מאי, לראות ולהבין את נקודת המבט הפרטית של המטופל כ”אדם בעולם.” טיפול מסוג זה אינו מתמקד בהכרח ב”בעיות המטופל” כפי שהן באות לידי ביטוי במציאות. המטפל שם את הדגש על האופן שבו התנסויות העבר של המטופל ושאיפותיו הסמויות והגלויות מאירים את מצבו בחיים כרגע ומסמנים את דרכו העתידית לעברה הוא הולך.

המטפל, לפי מאי, מביט על המטופל בהקשר רחב יותר של אדם המבצע בחירות והעדפות בחייו באופן מתמיד, מתחייב לדרך, ומכוון עצמו בדרך זו. הקשר זה הינו דינאמי במהותו ואמיתי באופן מיידי כך שניתן לחוש אותו בכל רגע. נושאים מרכזיים בחייו של המטופל באים לידי ביטוי במערכת היחסים הטיפולית, בפרט כאשר מערכת יחסים זו היא אותנטית.
טיפול אקזיסטנציאליסטי מוצלח שואף למצב שבו שני היחידים (המטפל והמטופל) הופכים לשני פרטים הנמצאים בקשר הנע תחת קיום אחד (“One Existence”). שתי ישויות אלו הינם הוויות קיומיות, שיוויוניות, היוצרות קשר משותף – הוויה אחת. תחת תנאים אלו, המטופל יכול לחוש ולחוות את קיומו באופן אותנטי ומלא. במערכת יחסים כזאת, המטופל הופך למודע יותר ליכולותיו הפנימיות השואפות להתגשם. ככל שהמטופל הופך למודע יותר לפוטנציאל שלו במהלך הטיפול כך הוא גם אוזר אומץ רב יותר לפעול על שאיפות פנימיות אלו ולהביא אותן לידי ביטוי. המטופל, לפי מאי, הופך ל”בריא” יותר ככל שהוא מפתח אוריינטציה רחבה ומחוייבת יותר כלפי הגשמת הקיומיות הייחודית הטמונה בו.