גישת מערכות היחסים בטיפול - Relational Theoryבעבודתי אני מאמץ מספר עקרונות של גישת מערכות היחסים המהווה מעין פלטפורמה שבאמצעותה ניתן לבצע שינויים בטיפול יחידני. גישת מערכות היחסים היא אחת הגישות המובילות כיום בטיפול יחידני בארה”ב השמה את מערכת היחסים בין המטפל והמטופל במרכז העשייה הטיפולית.

מערכת היחסים הנבנית בין המטפל והמטופל משמשת כמוקד המייצר התנסויות חדשות-ישנות במהלך הטיפול הנבחנות ונלמדות במסגרת הטיפול. החידוש בגישה טיפולית זו היא שמקורן של ההתנסויות הנחוות במהלך הטיפול אינו נתפס בהכרח כבא מעולמו הפסיכולוגי של המטופל בלבד, אלא כתוצר משותף של המטפל והמטופל. ראיית עולם זו של העבודה הטיפולית משחררת את המטופל מהתחושה הלא שיוויונית והמרוחקת הנהוגה בטיפול הקלאסי ומאפשרת לשני הצדדים לפתח מערכת יחסים טיפולית הקרובה יותר למערכות יחסים חיצוניות לטיפול אותם חווה בעבר וחווה כיום המטופל. עוצמת הטיפול בגישה זו נעוצה בעובדה כי מערכת יחסים כזו, בין מטפל למטופל, מזמינה למעשה את התרחשותם של אירועים והתנסויות המביאים לידי ביטוי רגשות רבים המשולבים באירועים אלו תוך כדי הטיפול. התנסויות אלו בטיפול מאפשרות למטופל ללמוד על הנושאים המרכזיים איתם הוא מתמודד ועל הדרך בה הוא מביא נושאים אלו לידי ביטוי במערכות היחסים שלו.

שימוש בעקרונות הטיפוליים של הגישה של מערכות יחסים במסגרת של טיפול המוגדר כאקזיסטנציאליסטי מעצימה את חווית המטופל מהטיפול ומחזקת את יכולתו להוביל שינויים חיצוניים ופנימיים במהלך חייו ובדרך בה הוא מביט על הוויתו בעולם.